Nên uống bao nhiêu nước ion kiềm mỗi ngày ?

Mỗi ngày nên uống trung bình từ 2 đến 3 lít nước kiềm (bao gồm cả nước uống và nước đưa vào cơ thể trong các bữa ăn hàng ngày) để giúp kiềm hóa và cân bằng axit trong cơ thể.

Gọi Ngay !