Trẻ em có nên uống nước kiềm không ?

Trẻ em dưới 3 tuổi không nên uống nước ion kiềm mà chỉ nên uống nước trung tính pH = 7. Trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi chỉ nên uống nước kiềm ở mức 1 và mức 2.

Gọi Ngay !