Góc chia sẻ

Đất kiềm là gì và nguyên nhân, những ảnh hưởng, cách khắc phục

Đất kiềm đại diện cho một trong những biến đổi quan trọng trong khía cạnh hóa học của môi trường đất nuôi trồng. Tác động của hiện tượng này đến quá trình phát triển và sinh trưởng của cây trồng không thể bỏ qua, trừ khi những biện pháp hợp lý được thực hiện...

Gọi Ngay !